Tilbage

Fritidshjems samarbejdsmøde D. 22 Sep. 2011

Del 1.

Del 2.

 

Fritidshjems samarbejdsmøde D. 24/2 2011

 

1)   Godkendelse af referat:

Dette var ikke muligt, da referatet ikke kunne findes på hjemmesiden. (det kan det så denne gang )

 

2)   Evaluering af afholdte arrangementer:

Der havde ikke været nogle.

 

3)   Kommende arrangementer:

-Sæbekasseløbet – her er det vigtigt at institutionerne melder ind i god tid, husker hjelme og rydder op efter sig på pladsen.

Der er kommet forslag op omkring at havde en bod stående, hvor der ville kunne købes lidt proviant. Dette kan tages op i udvalget.

Det er vigtigt at indbydelsen til sæbekasseløbet indeholder ALLE de vigtige oplysninger, så ingen er i tvivl om det ene eller andet når de står parat til start.

-        Sæbekasseløbet kommer til at løbe af stablen d. 25/8 2011

-        En forårsdag på engen afholdes d. 28/4 2011

-        Hockey turnering afholdes d. 14/6 2011

Vi har opsummeret hvad de forskellige aktiviteter går ud på, så de nye der sad til mødet kunne få indsigt, ellers kan man gå ind på Holings hjemmeside og se aktiviteterne der.

-        Fodboldturnering i Holing – vi diskuterede om Holing stadig var interesseret i at afholde dette gode arrangement, da der desværre er mange spekulationer omkring Holings fremtid.

Holing vil gerne fortsætte med at afholde arrangementet, dejligt.

Morten fra Brændgård har tilbudt sin hjælp – Vi siger mange tak.

 

4)   Besparelser:

- Vi har alle kunnet mærke hvad det vil sige endnu engang at spare. Alle har skullet finde pengene et sted fra, mange har, måtte sige farvel til en god kollega, andre er gået ned i tid osv. Det har været og er stadig nogle steder en tid med mange frustrationer omkring hvad der er sket og hvad der kommer til at ske samt at få det hele til at fungere i de nye rammer det vil være når der er sparet.

- Nogle institutioner mangler feedback fra den øverste ledelse og ned på gulvet, dvs. at informationer går tabt, men dette er ikke kun lederens skyld, de er oftest ligeså pressede som vi. Ledelsespersonale må nogle steder bruge mere og mere tid på gulvet ind på kontoret for at få det hele til at hænge sammen.

 

-Vi har snakket kriterier for hvordan man vælger hvem der skal fyres eller ej. Her er det vigtigt at få Med udvalget indover og i samarbejde med dem og ledelse sætte nogle kriterier op.

 

-Det er vigtigt i disse spare tider at vi som professionelle fokusere på hvad det er vi kan og vil for at give vores børn og personale en positiv hverdag med spændende aktiviteter, gode diskussioner, nærvær og en tryg hverdag. Det kan være svært at se positivt fremad når ens gode kollega er fyret og man kan se frem til at rende endnu stærkere end vi gør i forvejen, men vi kalder os vel ikke professionelle for ingen ting, men det er vigtigt at havde det psykiske arbejdsmiljø for øje, ledelsen skal være parat med støtte og vejledning.

5)   Bordet rundt:

-Bakkelyst giver information om et 2 dags kursus hvor der vil blive snakket trivsel, det kan ses i HR afdelingen - kurset er gratis. De har selvfølgelig også kunnet mærke besparelserne og er lidt i tvivl om annekset fremtid.

- Brændgård siger så småt farvel til nogle minifritter. De har lavet nogle forskellige aktiviteter, nogle omhandlet skolearbejde.  Lillian efterlyser en ny repræsentant til sæbekasseløbet da hun går af. Morten melder sig endnu engang – tak. Lilian nævner, at hvis der er brug for informationer angående chearleder skal vi bare ringe til hende.

-Børnehuset Gullestrup har snakket meget kerneværdier og hvordan vi kan opnå disse. Vi arbejder stadig meget med de tosprogede børn som vi har næsten 2/3 af og som giver nogle anderledes problematikker, men det ser vi som en udfordring.

-Holmen er i gang med forskellige kreative aktiviteter og mener at vi er nød til at se fremad og finde det positive frem.

 

6)   Evt:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indbydelse til Fritidshjems samarbejdsmøde d. 24 februar kl 9.oo til 11.30 i Børnehuset Gullestrup lyngenskvarter 225 i klubben.
 
Dagsorden:
 
1) Godkendelse at referat.
 
2) Evaluering af holdte arrangementer.
 
3) Kommende arrangementer.
 
4) Besparelser 2010 og 2011
 
5) Bordet rundt.
 
6) Evt.
 
 
Husk tilmeiding på Tlf. 97195850  efter kl 10 , senest d. 22 feb
 
 
Venlig hilsen
 
Bettina Mandrella


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat fra fritidshjems samarbejdes møde onsdag d. 2/9-09.

 

Afbud fra: Lind Børnehus og Højgård.

 

Tilstede var: Bakkelyst, Bakkebo fritidshjem, Skovbo, Børnehuset Gullestrup, Holmen, Fritidscenter Holing, Koustrupgård, Børnehuset Røde kors, Skalmejegården, Fritidscenter Brændgård og Børnehuset Holmegården.

 

1. Godkendelse af referat:

- Referatet blev godkendt.

 

2. Evaluering af årets Sæbekasseløb:

- Der var en del imponerende biler, lidt misundelse…

- Forslag: at der bliver skrevet ex. Rådhusbanen eller bane 1, 2 eller 3 på startlisterne.

- Masser af ros til en super indbydelse.

- Godt arrangement, godt med heppekor.

- Forslag: at der bliver sat max mål på længde og brede af bilerne.

- Forslag: Le man, brug atletik banen. Charme ved at være på Torvet, vi viser også hvem vi er. Lave en annonce til Folkebladet, hvor der bliver reklameret for løbet.

- Lang ventetid, når man ikke stiller op i Bhv.Head.

- Længde af banen er god.

- Området bag målstregen var for småt.

- Vigtigt at komme i gang kl. 14.00

- Forvirring omkring afstemningen! Forslag: ryk afstemning, måske til midt på dagen.

- Der blev opfordret til at prøve køre bilerne - Test kørelse.

- Der mangler en til udvalget! Angela fra Bakkelyst har meldt sig.

- Tilmelding til Sæbekasseløbet skal foregå til en fra udvalget! Brug mail eller kontakt på telefon.

 

3. Planlægning af kommende arrangementer:

- Der er ingen inden næste møde.

 

4. Bordet rundt:

 

Rødekors: De har været på koloni, rigtig heldig med vejret. 19 ud af 34 børn deltog. De skal til at arbejde med et læseprojekt.

 

Gullestrup: De arbejder med ude liv. De mangler børn, hvilket har givet personale rokering. De har fået flere danske børn.

 

Skalmejegården: Trist at miste 5. klasserne, det kostede 2 stillinger. Alle er træt af dette. De tager alle førskolerne ind i April. Leder og Souschef har sagt op, de skal på pension. Spændende, hvad der skal ske fremover.

Skolen har fået 200.000 kr. til et ude rum, Natur teknik. Varmekilde alternativ til bål.

 

Holmen: 5. klasserne skrev et brev til Lars Krarup, de gik meget op i det, men fik ikke noget resultat ud af dette, men en oplevelse. De var på lejr i uge 27 på Bakkegården, alle var af sted. De havde et tema: Rollespil. De sov derude i telte.

Deres studerende og en medhjælper skal i gang med drama.

Bakkelyst: Har haft friluftsdage ved naturskolen i Løvbakkerne i 2 dage. Børnene har brug for det og var glade for det. Middelalder uge i Lunden. Ulempe at det var så varmt, det kostede en masse vand.

Bakkelyst har overbelægning. 4. Klasserne begynder at melde sig ud, fordi de går til en del aktiviteter i hverdagene.

 

Koustrupgård: Lejr i uge 27, primitiv lejr i Ry, hvor de sov i shelter og telte. Åben komfur - fantastisk. De havde kun medbragt en bold og et rundbold bat. De havde meget rolige børn og ingen konflikter.

De arbejder også med ude liv, hvor de arrangere cykelture. De låner familiehøjskolens kanoer. De besøger museer og Elia m.m. Det er vigtigt, at man fortæller børnene, hvad der ligger i at besøge fx Herning Museet, de har gamle våben.

De er ved at bygge en stor bålplads.

 

Bakkebo: Havde ingen lejr, men tog en dag i Giveskud Løvepark. Alt handler lige pt. om markedsdagen, som bliver holdt d. 18.09.09.

 

Holing: Har fået bevilliget en bus, Tillykke! De kan tydeligt mærke at 5. Klasserne er væk. De har en helt anden institution, bl.a. fordi 40% er piger nu. De gør brug af bolsje pædagogikken for at få børnene ud J på deres udendørs forhindringsbane.

 

Skovbo: Havde også koloni i uge 27, meget varmt. Hele huset var af sted, institutionen var lukket. De havde en fodbold, et boldtræ og en pose balloner med. Børnene var møgbeskidte, da de kom hjem. De holdte sommerfest i august. Skovbo holder udenfor aktiviteter, om børnene vil det eller ej! De skal i gang med førstehjælp og social omsorg.

 

Brændgård: Er startet op med førskolebørnene. Det hele skubbes frem, da 5. Klasse mangler. De holder to sports uger om 14 dage. Alternativ atletik/idræts dag fx trillebør. Når de har ude dage, går de ind ca. kl. 16.15. De har tvungen gymnastik, hvert barn skal forbi salen, mindst en gang om ugen.

 

5. Tema til debat: Ude liv.

Motivation fra de voksne er vigtig! Flere køre til forskellige naturlegepladser. Mange har bål aktiviteter. Frugterne er modne nu, de kan bruges til mange ting, børnene kravler i træerne.

Der kom en del forskellige forslag, her er nogle af dem:

- “Slatkline” - gå på line.

- Motorik bane på legepladsen.

- GPS skattejagt.

- Hejs børnene op i et træ, hvor de skal male med en lang pensel nede på jorden.

- Kæmpe slangebøsse, der skyder med vandballoner.

 

6. Tid og sted for næste møde:

 

Holmen på Korsørvej, 7400 Herning. Den 25. februar 2010.

Tilmelding til dette møde skal ske til institutionen Holmen - IKKE Holing!!

Altid svare tilbage til den institution, som afholder mødet.

 

 

7. Evt.:

Der blev forslået et spil om trivsel til forskellige aldersgrupper, rigtig godt til fritidshjemsbørn. Det hedder: Kort og godt. Koster ca. 100-150 kr. fra Social pædagogisk forlag.

Der blev også snakket om, at dele link, til de forskellige fonder, hvor vi kan søge. Måske helst til dem med positiv feedback.

Hvis der er nogle, der har billeder, som de gerne vil have ud på nettet, fra div. arrangementer, kan de sendes til Kim Fisker fra Holing.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------

Fritidshjems samarbejdsmøde på Holing D.9/6-09

 

 

 

Holing er en sports institution, som er nummeret til 50 børn, 30 klub børn og 20 fritidshjems børn, lige nu er vi 55 børn. Vi har adgang til 7 forskellige haller, som vi bruger dagligt. Vi var på en kort rundvisning rund i hallerne på Holing.

 

Holing: er imponeret over hvor godt det er gået, en tak til mads og jan som har været en stor hjælp.

Mads har stået for tilmelding og at skrive turnerings planerne, det synes han har været et kæmpe arbejde, men synes også alt gik godt. Den nye måde at dømme cheer leading fungerede godt, og det vil blive den måde den dømmes fremover. Alle er enige om at det er et rigtig godt arrangement, og er klar på at det bliver holdt igen næste år. Udvalget til fodboldturnering vil være den samme næste år.

 

Sæbekasse løb er den 27-8-09, der vil blive sendt invitationer ud inden sommerferien. Sæbekasse løbets udvalg, mangler en til at hjælpe, hvis der skulle være nogen interesserede, kan Jan fra Koustrupgaard kontaktes. Alle var enige om det var et godt arrangement sidste år, men til næste gang vil der blive nye regler om at 1 bil til 2 hold ikke er okay.

Hockey turnering er den 16-6 og 18-6-09.

 

Lindbørnehus: skal på sommerferie i Hvidesanne, med 22 børn. Det har de sidste år været en stor og rigtig god oplevelse for både børn og voksne. De har også på børnehuset kørt et rollespil projekt hvor de har haft besøg af Tue fra klokkekilde, som har vist og fortalt hvordan det foregår, der har børnene nogle uger laver kostymer og svær m.m. hvor de til sidst var i Kibæk med 30 børn, og opførte et rollespil. Det havde de en rigtig god og sjov oplevelse ved.

Førskole grupperne starter i aug. Det fungere rigtig godt, for børnene er helt klar til at starte i skole.

 

Rødekors: fodboldturneringen har været en god oplevelse. Natur uge i samarbejde med skolen og brandgård. Indianer tema uge, med kanotur m.m. dette har været et super projekt som blev dokumenteret af Herning folkeblad.

Et stort cirkus arrangement hvor røde kors har haft besøg af en cirkus artist som har givet børnene fif, også et super arrangement. På lejer tur til skive med ca. 30 børn.

 

Brandgård: har også haft natur uge. Brandgård har valgt at droppe lejr tur i år, da der er for få tilmeldinger til det. Fredag den 12-6-09 holder brandgård markedsdag, hvor børnene laver boder og sælger ud af gammel legetøj, ting de har lavet m.m. forældrene laver mad hertil med smagsprøve på de forskellige kulturer.  

 

Børnehuset Gullestrup: er meget ramt af børnemangel, og fyringer. Børnehuset tager på mini lejer uge 27. børnehuset holder også markedsdag fredag den 12-6-09, her er det personalet der laver boderne med balondart m.m.

 

Koustrupgård: har holdt 10 års jubilæum, hvor de havde sponser løb, tombola m.m. her fik de 25.000 til legetøj og andet. Forældrene havde stået for at bage kage, og det havde været et rigtig godt arrangement. Fritterne på Koustrupgård på 2 lejre, de mindste minikrummerne skal til Mundhøje, og hvis alle skal med bliver de 30 børn. De store skal til Lemvig, det har de seneste år været meget godt.. På Koustrupgård er de i tiden meget ude, de tager gerne kano ture og cykelture.

 

Holing: vi står i en kamp om at få en bus af kommunen, da vi selv henter børnene rundt på skolerne. Lige nu lejer vi busser fra Brøkner, hvor vi har fået forlænget en låne bus aftale indtil jul, men indtil da ved vi ikke hvor vi står, om vi bliver ved med at eksistere.

Til sommer mister vi 35 børn, og så er vi nede på 40. vi har lavet en lille DVD med film fra nogle aktiviteter til de børn der holder. Vi tager ikke på nogen lejer til sommer.

 

Tema: hvordan dokumenterer vi vores hverdag?

 

 

Der er blevet vist nogle film, vi har lavet på Holing, den ene om sæbekasseløbet sidste år, og så en film fra fodboldturneringen i år, som har været en fritidshjemssamarbejdes aktivitet.

På Koustrupgård dokumentere de ved at tage billeder, fra ture de har været på og fødselsdage m.m. som de hænger op rundt på institutionen.

Brandgård: har for nylig lavet en masse plancher rundt på institutionen med ”pæne ord” et lille projekt om hvordan man snakker til hinanden m.m. men de har oplevet at forældrene ikke har et specielt positivt respons på det.

Lindbørnehus: har for nyligt holdt rollespil, derfra har de taget billeder til dokumentation, som de har hængt op på plancher rundt i institutionen, det har børnene brugt meget tid på, og synes her forældrene har været gode til at gå rundt og kigge. Derud over er dokumentation og evalueringer (smittemodeller) ikke noget de offentliggøre.    

Holing: vi laver film og tager billeder af mange aktiviteter, som vi lægger på hjemmesiden, det synes forældrene er super og de bruger det meget. Billede og film dokumentation, er et godt redskab, det giver bevidsthed og synliggørelse at det vi laver i hverdagen.

Rødekors: Hos røde kors har billede dokumentation ikke været noget de gjorde meget i, men røde kors nye PAU, har været godt til at få sat billeder op, og det synes forældrene godt om.

 

Evt. :

Det er vigtigt at få meldt afbud til fritidshjems samarbejde, hvis man ikke kan komme!!

Nogen mangler at betale til fritidshjemssamarbejdsmøde. Udvalget til sæbekasse løb, mangler en 4. person til at hjælpe.

 

Ved betaling og hvis du vil være med i udvalget, kan i kontakte Jan, koustrupgård på:

 

KOUJT@herning.dk

 

Tlf.: 96261414

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fritidshjems samarbejdsmøde

tirsdag d. 9/06-09 på Fritidscenter Holing klokken 9.30

 

- Godkendelse af referat

- Hvem er vi (en kort rundvisning)

- Evaluering  af tidligere arrangementer (Fodboldturnering)

- Kommende arrangement

- Bordet rundt

- Tema

- Evnt

 

Tema et er:

Hvordan dokumentere vi vores hverdag ?

Vi viser et par film som vi bruger i vores dokumentation.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra fritidshjems samarbejdsmøde den 19/2-09

 

afbud fra: Klokkekilde, Holmegården og Holtbjerg Fritidshjem.

Tilstede var: Engblommen, Fritidscenter Holing, Højgård, Skalmejegården, Børnehuset Røde Kors, Brændgård, Børnehuset Gullestrup og Lind Børnehus.

 

Et lille hjertesuk: det ville være dejligt, af hensyn til indkøb af mad, at man gav besked om man kom eller ej.

 

Godkendelse af referat: 

-         blev godkendt

ved forgående møde blev der talt om hvordan man på forskellig vis håndterede registreng af fremmødte børn o.s.v.

Engblommen er gået med i et projekt, hvor børnene selv pr. pc og med fingeraftryk registrere de er ankommet og hvornår de er gået, dette er meget på begynder stadige endnu, men lyder utroligt spændende, som vi alle kunne se muligheder i.

 

evaluering af ”udskudt” sæbekasseløb:

 - et kompliment, SUPER godt at det på trods.... kom op og stå. Det giver børene en god oplevelse, som de også bagefter taler længe om, og glæder sig til næste gang.

Der vil muligvis revideres i reglerne, da der kom klager under løbet, er nedskrevet ( Jan ).

datoen fastholdes. Sidste torsdag i august, så kan man i god tid kan begynde at bygge biler.

 

Næste arrangement:

 - fodbold turnering på Fritidscenter Holing, dato er ikke endelig, men der kan være tale om tirsdag 12. Maj og torsdag 14. Maj.

På mødet 3. juni 2008, blev der nedsat et udvalg som vil mødes og se på de problemer der blev nævnt på ovennævnte møde, så som cealieding og hvordan det skal afvikles og hvordan det skal bedømmes, et forslag var at det er børnene selv der er dommer lige som ved sæbekasseløb og bedømmelse af bilerne.

Dette vil der i udvalget tages stilling til, og videre gives af udvalget som består af:

B. Røde Kors – Mads

Koustrupgård – Jan

F.C. Holing – Kim / Lars.

 

-         Engblommen har arrangement: forårsdag på engen bliver den 23. april og den 18. juni, vil der være hockeyturnering, der kommer indbydelser ud.

 

Bordet rundt:

-         Gullestrup: er ved at køre 2. kl. ind til klub, 1. juni flytter de permanent. Projekt med et mix af fritter og klub med kreative værksted og afslutning med overnatning.

 

Engblommen: filmprojekt på tværs af hele huset bygget op om temaer. Ende med fremvisning af film for forældrene. Er aldrig prøvet før og bliver i stedet for teater.

 

Røde kors: fra 1. januar er startet med pigeklub og drengeklub. Har lige nu fastelavn at tænke på. Glæder sig og ser frem til de faste punkter i foråret.

 

Holing: 2 gange om ugen samler man alle, der stemmes om hvilke aktiviteter der skal være den dag, alle skal deltage, et tiltag der er lavet for at få nogle væk fra PC.

Er begyndt at lave små film som dokumentation og så forældre kan se hvad de går og laver, der er lagt ind pa deres hjemmeside ved at gå ind på interaktiv og under film.

 

Lind børnehus: er i gang med rollespil, der blev startet efter vinterferien og børnene er delt op i 3 grupper valgt af os voksne, der arbejdes med at man selv finder på en historie/ eventyr og der skal fremstilles våben og dragter og diverse tilbehør. Sidst i Marts skal vi ud til Momhøj og spille vores egen digtede rollespil, og børnene skal hentes derude så det bliver forældrekaffe.

 

Højgård: arbejder med sprog i hele huset, f.eks. rim og remser er blevet lavet i plakater som giver samspil mellem børnehavebørn og fritidshjemsbørn, ved at de uopfordret står sammen og læse og fremsiger det de ser på plakaterne. En gang om ugen har de sang, hvor man så igen bruger sproget, og prøver at synliggøre hvad en sang indeholder. Ved forældrekaffe skal børnne synge nogle af de sange de synger lige nu.

 

Skalmejegården: 1. april får de 26 nye førskolebørn så det har været nødvendig med et samarbejde med klubben og man har laver 3 hold af 15 børn så man kan lave en rotation.

De har arbejdet med slåskultur for at styrke børnenes samarbejde og regelsans. De skal have et projekt hvor børnene bliver delt ind i små grupper og får et bestemt antal materialer til rådighed til at bygge både af, de har de materialer og ikke andet og så skal de få det til at funger i gruppen og afslutte med en konktrance i en lille nærliggende å. Lederne går på efterløn til efteråret så det fylder også en del at der skal findes en ny.

 

Tema:

-         vi som pædagoger skal være bedere til gå ind i forældre/børn konflikten, vi skal være bedere til at informere om de muligheder der er fra kommunens side, også selvom der ikke bliver bedt om hjælp til at klare problemerne, samtidig skal kommunen også være bedere til at at der er resurser nok.

Evidens konferencen, som nogle havde deltaget i, blev rost, det var dejligt med et indblik, i det arbejdet kommunen gør for familier der har problemer med deres børn. Vi talte om  ”de utrolige år” og Dino-skole som man kan få mere at vide om ved at kontakte: Birgitte Olsen, leder af Sundhedsplejen Telefon nr.: 96286557 eller Mobil nr.: 29486583 man kan også maile på supbo@herning.dk

og der blev talt om PMT-O som man kan få mere oplysning om hos: FAMILIECENTRET Herning Kommune, Smedegade 1. 7400 Herning. Tlf.: 96286430

 

Næste møde er tirsdag d. 9/06-09 hos Fritidscenter Holing

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 

Referat fra fritidshjems samarbejdsmøde d. 3/9-08

 

Afbud fra: Holmen, Holing og Paletten

Tilstedet var: Røde kors Børnehus, Bakkebo, Holmegården, Lind Børnehus, Engblommen, Klokkekilde, Bakkelyst, Børnehuset Gullestrup, Brændgård, Højgård og Skalmejegården.

 

Godkendelse af referat:

-         Referatet blev godkendt.

 

Evaluering af årets Sæbekasseløb:

-         Jan fra Koustrupgård har i skrivende stund meldt tilbage og fået grønt lys fra torvemesteren ang. Nyt Sæbekasseløb torsdag d. 2. oktober, hvis man har lyst til at deltage skal vi have en hurtig tilbagemelding (inden d. 12/9), med antal deltagere og i hvilke klasser. Løbet bliver gennemført hvis der er over 10 deltagende fritidshjem.

-         I sæbekasseudvalget mangler vi et medlem, meld hurtigt tilbage, om der en som er interesseret.

 

Bordet rundt:

-         Jan Koustrupgård – Er i gang med emnet stjerneskud, hvor de laver musik og

bevægelse fra andre lande. Slutter af med at optræde for forældrene. Forløbet                                                                                                  foregår over 14 dage.

Samarbejder med Lind fritidshjem om et fodbold arrangement.

 

-         Rasmus Engblommen – Har afholdt sensommerfest, hvor der var forskellige boder og konkurrencer.

 

-         Heidi Klokkekilde – Har haft emnet cowboy og indianer i forbindelse med en sommerfest. Fritidshjemmet skulle lave totem pæle. Til festen var alle udklædte som cowboys og indianer.

De har også haft OL aktiviteter i 14 dage.

 

-         Gitte Børnehuset Holmegården – De har afholdt markedsdag, hvor børnene havde lavet ting som forældrene skulle købe.

På Holmegården samarbejder de med skolen og Børnegården omkring førskole børnene.

      De afholder mad, krop og bevægelse projekt i september.

      Holmegården prøver på at få det grønne flag.

-         Mads Børnehuset Røde kors – Alle børnene på Røde kors har været med til en Olympisk dag. Der var forskellige aktiviteter og der blev udleveret medaljer.

Har været på sommerlejr og fra denne lejr har de lavet en dokumentationstavle i institutionen.

 

-         Lillian Brændgård – I samarbejde med Sønderagerskolen har de afholdt en

naturuge.

Lavet forskellige førskoleaktiviteter.

Afholder to sportsuger, hvor børnene skal vælge sig på en sportsaktivitet. Slutter af med en sportsdag.

Får besøg af en Glaskunstner (Holger Lenz) og han skal lærer børnene at lave glaskunst.

 

-         Gitte Højgård – Har været på koloni med børnehaven og fritidshjem.

Skal i gang med alternativ OL aktiviteter. Til dette Ol får man ikke medalje får at være hurtigst, men får at kunne samarbejde, god kammerat o.s.v..

 

-         Angela Bakkelyst – På Bakkelyst afholder de et teaterprojekt for hele huset, hvor der kommer professionelle folk udefra for at lave manuskript og teater. Kongres Centret er lejet i to dage, så forældrene kan købe billet og komme ind og se teaterstykket. Da dette er et dyrt projekt har de aflyst forældremødet med foredragsholder og de har søgt sponsorpenge.

Er i gang med endags kurser i Ikast for hele personalegruppen.

Angela mangler en 25 timers pædagog på fritidshjemmet, hvis der er nogen som kender en.

 

-         Susanne Børnehuset Gullestrup – Er i gang med at danne en stor fritidshjemsgruppe, som skal være i nogle af klubbens lokaler (mere samarbejde med klubben).

Har været på en mini lejr (overnatning på institutionen).

Laver OL aktiviteter sammen med Meldgård.

 

-         Gitte Bakkebo – Er i gang med at lave aktiviteter til det årlige Høstmarked.

 

-         Margrethe Lind Børnehus – Skal i gang med Slåskultur. Været i gang med at lave sæbekassebil og øve sig. Har været på lejr med fritidshjems børnene på en campingplads.

 

-         Kirsten og Charlotte Skalmejegården – Skal til at i gang med forskellige OL aktiviteter. Arbejder med et fælles projekt med Ilskov, Simmelkær og Sunds, som hedder Sangens år. Der vil være forskellige aktiviteter, en stor markedsplads, boder, optog igennem byen og forskellige der optræder.

 

Pædagogiske lærerplaner:

Vi havde en kort snak om hvordan man arbejder med pædagogiske lærerplaner på de forskellige institutioner og her er nogle eksempler:

-         I løbet af et år skal man lave 3-4 smittemodeller.

-         Et tema på hver stue, som skal have hele året eks. Mad, krop og bevægelse.

 

Evt.

-         Man er altid velkommen til at besøge hinanden.

-         Husk at sende en beskrivelse til FCM-holing.

-         Husk at betale kontingent til Jan Koustrupgård.

 

Næste møde er torsdag d. 19/02-09 hos Lind Børnehus.

 

---------------------------------------------------------------------

 

Referat fra FH- samarbejdsudvalgsmødet d. 3. juni 2008 på Bakkelyst.

Tilstede: Skalmejegården, Bakkebo, Holmegården, Holing, Børnehuset Gullestrup, Engblommen, Brændgård, Klokkekilde, Børnehuset Røde Kors, Koustrupgård, Skovbo, Holmen, Lind Børnehus og Bakkelyst.

 1. Referat fra sidste møde:

Ingen kommentarer.

 

 1. Evaluering af fodbold/cheerleader turnering i Holing:

Lars ( Holing ) lagde ud med at uddele deres skriftlige evaluering af arrangementet, og havde bl.a. følgende kommentarer:

·        Der manglede dommere til kampene

·        Manglende hjælper til oprydning

·        Personale og forældre med en uhensigtsmæssig adfærd over for dommere m.m. 

·        Nogle inst. gav udtryk for utilfredshed med kampprogrammet

     

     Følgende kommentarer fra generelt alle institutioner på mødet:

          Koustrupgård……der flød med papir m.m. ved banerne, omklædningsrummene

          Engblommen……..egen inst. skulle dømme egne kampe – det er uhensigtsmæssigt

                                   kunne de ældste børn være dommere ved kampene?

          B. Røde Kors…….rystede over andres opførsel

                                   ros til Lars, for at inst. kom med i turneringen selv om de ikke

                                   nåede at tilmelde sig rettidig.

          Lind Børnehus….mange børn den første dag, virker uoverskueligt.

          Bakkelyst………….Positiv oplevelse af afvikling af cheerleader konkurrence.

     Lars ………………….oplever at arrangementet er blevet mere konkurrence præget? 

                              at prioriteringen fra inst. side er ændret.

at forældre og personale konfronterer dommer afgørelser i  cheerleading m.m.

                

           Forslag fremme om at:

·        at begrænse hold tilmelding pr. inst.

·        at arrangementet skal vare 3 dage i stedet for 2 dage.

·        at inst. prioriterer og bakker op om de nedskrevne regler.

·        at videre give informationer når nye personer træder ind i projektet.

·        at der ved tilmelding fremgår hvem der er dommer/opstilling af baner/oprydning m.m. ( navn)

·        at der nedsættes en støtte gruppe

·        at der findes en anden koncept vedr. afvikling af cheerleading.

     evt. som ved afvikling af sæbekasseløb.

           

            Fra alle der var tilstede blev der udtalt stor ros til inst. F.C. Holing som vil på-

            tage sig det store ansvar at afvikle arrangementet.

            Skriftlig evaluering fra inst. lægges ind på www.fc-h.dk  - fritidshjemssamar-

            bejde.

 

            Forslag eller yderligere kommentarer sendes pr. mail til Lars eller Kim i inst.

            Holing.

 

 1. Bordet rundt.

Engblommen…….der var ikke tilmeldt mange inst. til arrangementet

Klokkekilde ……. roser til arrangementet, positiv oplevelse og tid til afvikling af

                         Kampene m.m.

    

 1. Tema – sundhed krop og bevægelse.

Klokkekilde - afholdt hygiejne kursus for børnene

Holmen - har over en periode på 3 mdr. løbende afholdt gymnastik / akrobatik i samarbejde med gymnast.

Koustrupgård – oprettet frugt cafe hvor børnene kan nyde deres frugt, og har

derudover i en periode (fast uge dag) allieret sig med nogle skolepiger der lærte børnene forskellige danse.

Brændgård – tema uger (2) med dans/sport/mad fra forskellige lande ets.

Brasilien, Kina, Syrien m.m.

Højgård – 2 uger i skoven med aktiviteter på tværs af stuerene og selvfølgelig

cykles der både ud og hjem.

B. Røde Kors – skal afvikle olympiske lege i den nærmeste fremtid.

Skalmejegården – indskolingsprojekt i en uge hvor lærere og pædagoger er i hytteskoven v. Sunds.

          Bakkelyst: tema uger FH og klub med sport / lege aktiviteter på tværs af alder

          og køn. Der er en forældre betalt brød/frugtordning på inst.

  

 1. Sæbekasseløb 2008.

Indbydelse udsendes snarest..se hjemmesiden. Udvalget blev udvidet med et nyt medlem Lilian fra Brændgård.  

Jan tager kontakt til City foreningen for at høre om de vil sponsorere med et eller andet til arrangementet.

Opfordring fra udvalget…….at der bygges ny bil hvert år, og at børnene er med

i processen så meget som overhovedet muligt.

 

 1. Næste møde holdes på Skalmejegården d. 3/9 – 08 fra kl. 9.30 – 11.30

 

 1. Evt.

Støtte udvalg til Fodbold/Cheerleading 2009.

Klokkekilde – Johnny

B. Røde Kors – Mads

Koustrupgård – Jan

F.C. Holing – Kim / Lars

Engblommemarch afvikles d. 12. juni 2008

Betaling til arrangementer i dette forum betales til Jan på Koustrupgård og vedr. konto nr. har Jan lovet at sende det til Lars der videresender det til de

implicerede inst.

Opfordring : man er velkommen til at sende billeder fra arrangementer til Kim / Lars ( F. C. Holing ) der så vil lægge det på hjemmesiden.

 

Referent: Angela – Bakkelyst. 

---------------------------------------------------------------------

Dagsorden til fritidshjemssamarbejdsmøde d. 3. juni 2008

fra kl. 9.30 – 11.30 på Bakkelyst, Skolebakken 2, 7400 Gjellerup.

Evt. afbud sendes pr. mail. bakat@herning.dk eller mobil 40424836.

 1. Godkendelse af referat
 2. Evaluering af afholdt arrangement – Fodbold / Cheerleader turnering i Holing

d. 27/28. maj.

 1. Bordet rundt
 2. Tema - Sundhed krop og bevægelse – hvad sker der på de forskellige institutioner m.m. 
 3. Næste arrangement – nyt vedr. sæbekasseløb i August
 4. Fastsættelse af næste møde
 5. Evt.

Vi ses. 

Angela 

-----------------------------------------------------------------------

Referat af FH- samarbejdsudvalgsmøde den 20. februar 2008 hos Børnehuset Røde Kors.

Tilstede: Skalmejegården,Bakkebo,Holmegården,Holing,Højgård,Børnehuset Gullestrup,Engblommen,Brændgård,Klokkekilde, Bakkelyst og Børnehuset Røde Kors.

Afbud: Koustrupgård.

 

Punkt 1.: Referat fra sidste møde.

Ingen kommentarer.

 

Punkt 2.: Evaluering af Hockeyturnering på Engblommen.

 Fra Engblommens side så man gerne at flere deltagere selv medbragte stave.

 Børnehuset Gullestrup roste Engblommens fine organisatoriske evner eks. omking dommerpåsætning.

 

Punkt 3.: Evaluering af fodboldturnering og cheerleaderkonkurrence i Holing.

Det blev påpeget, hvor vigtigt det var at forældre og børn lærer at prioritere arrangementet i forhold til andre fritidsaktiviteter, så de ikke er nødt til at forlade arrangementet inden det slutter.

Fra Børnehuset Gullestrups side blev der spurgt om, der fandtes et regelsæt omkring cheerleaderkonkurrencen, og på Brændgård havde man oplevet at forældre syntes det var kørt for hårdt op.

Angela fra Bakkelyst vil tage kontakt til FCM`s cheerleadere omkring bedømmelsen af årets konkurrence, og hvorvidt de selv kan optræde med et opvisningsnummer.Blandt mødedeltagerne var der i øvrigt enighed om at det ikke var kørt for hårdt op, men at der selvfølgelig var tale om en konkurrence, hvor man kårer en vinder.

Fra Holings side blev der gjort opmærksom på at de institutioner, der vandt pokaler sidste år, skal huske at have dem med i indgraveret tilstand til dette års arrangementet,som forventes afviklet den 27. og 28. maj med de samme rækker som sidste år. En invitation udsendes senere, og i øvrigt var der stor ros og opbakning til arrangementet.

 

Punkt 4.: Udveksling af institutionsbeskrivelser.

Der blev udvekslet institutionsbeskrivelser, og Lars fra Holing modtager gerne de øvrige, som han så vil lægge ind på deres hjemmeside.

 

Punkt 5.: Bordet rundt.

Lillian fra Brændgård ville som nyt medlem gerne høre lidt om FH. Samarbejdet, og hvad der forventedes af hende.

Lars fra Holing havde været med til at tage initiativet, og fortalte om baggrunden. Angela fra Bakkelyst supplerede med at understrege institutionsbeskrivelsernes funktion i forhold til at besøge hinanden.

 

Punkt 6.: Implementering af børnemiljøvurdering.

Skalmejegården har lagt deres spørgeskema med svarprocent ud på deres hjemmeside, og Charlotte fra Skalmejegården lovede at få hendes chef til at rundsende den til vi andre.

På Klokkekilde og Højgård har man indkaldt små børnegrupper uden at involvere forældrene, ellers har man typisk sendt skemaet hjem med børnene, som så eventuelt har  inddraget forældrene.

 

Punkt 7.: Fastsættelse af næste møde.

 

Tirsdag den 3. juni 2008 fra 9.30-11.30 hos Angela på Bakkelyst som ligger på Gjellerupskolen.

Angela vil gerne have tilsendt forslag til punkter på dagsordenen, og foreslog selv ”Krop og bevægelse” som et punkt på næste dagsorden. I øvrigt er ”Bordet rundt herefter et fast punkt på dagsordenen.

 

Punkt 8.: Eventuelt.

Bakkelyst undrede sig over, hvorfor årets march på Engblommen allerede ligger i april, og Engblommen svarede at man syntes, der var for travlt på det traditionelle tidspunkt.

Skalmejegården har vores E-mail adresser, og Lars fra Holing vil opdatere disse på deres hjemmeside.

Referent: Mads Lauridsen fra Børnehuset Røde Kors.

-----------------------------------------------------------------------